Duck Typing là gì?

Duck Typing là gì?

Duck typing là gì Duck typing là 1 tính năng đặc trưng của 1 số ngôn ngữ động (dynamic language) như Ruby, Python, ... Tên gọi bắt nguồn từ duck test với tư tưởng: "If it walks like a duck and ...