TunaDev

TunaDev

Lastest post

Hướng dẫn đổi Git commit author

Hướng dẫn đổi Git commit author

Vấn đề Khi làm việc với nhiều dự án khác nhau, chúng ta cần set commit author khác nhau, tương ứng với từng khách hàng. Giải quyết Case 1: Chưa commit code Ở đây xử lý khá đơn giản. Set ...