Tagged

Clean Code Series

Nhìn vào đống lộn xộn ta vừa tạo ra... Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy “chương trình lộn xộn” đã hoạt động và cho rằng: thà có còn hơn không.