Functions là gì ? Nếu coi chương trình như 1 công trình kiến trúc thì functions là những viên gạch để xây lên công trình đó. Việc và để có một công trình tốt thì phải làm ra những viên gạch ...