Sử dụng mongo DB trong dự án Laravel

Sử dụng mongo DB trong dự án Laravel

Với phiên bản mới nhất 6., Laravel đang hỗ trợ 4 loại DB: sqlite, mysql, pqsql, cuối cùng là sqlsrv. Vì vậy muốn sử dụng mongo cho dự án, chúng ta cần thêm thư viện hỗ trợ: jenssegers/laravel-mongodb.

Đầu tiên cần cài đặt thư viện vào project:

composer require jenssegers/mongodb

Tiếp theo, đăng ký service provider vào config/app.php:

Jenssegers\Mongodb\MongodbServiceProvider::class,

*Note: Với Laravel 6 trở lên, hệ thống sẽ tự động đăng ký cho bạn.

Đã hoàn thành bước cài đặt thư viện, tiếp theo cần config để hệ thống sử dụng mongo.

Đầu tiên config file .env:

alt

Trong đó, DB_HOST , DB_PORT mặc định của mongo là 127.0.0.127017.
Tiếp theo là file app/config/database.php

alt

Đến đây, coi như đã hoàn thành cài đặt và config mongo cho dự án. Mình sẽ thử sử dụng nhé.

Tạo một model Post cho table posts:

alt

Viết một function dùng để lưu dữ liệu thông qua model Post (Để tiết kiệm thời gian, mình fake data):
alt

Sau khi chạy api này, chúng ta thử kiểm tra database nhé, mình sẽ dùng Robo3T:

alt

Và đây là record mà chúng ta vừa tạo đã được lưu thành công:

alt

Cài đặt và sử dụng MongoDB thật đơn giản phải không nào, bài tiếp theo, mình sẽ thực hành cài đặt và sử dụng Angular 8 trong project Laravel kết hợp với MongoDB để làm một SPA rất mạnh mẽ nhé.


P/s:
Nếu có vẫn gặp vướng mắc trong khi thực hành hoặc có bất kì thắc mắc về PHP, Laravel hay muốn tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích, các bạn hãy tham gia group Laravel VietNam để được các admin và thành viên support trực tiếp vấn đề mà bạn gặp phải nhé.