Tích hợp Draw.io để sử dụng trên Visual Studio Code

Tích hợp Draw.io để sử dụng trên Visual Studio Code

Draw.io là công cụ vẽ wireframe, biểu đồ ... trong thiết kế ứng dụng khá tiện lợi và có thể đồng bộ luôn với Google Drive, One Drive hay lưu trữ thẳng trên ổ cứng máy của bạn. Trước đây để dùng Draw.io bạn có thể truy cập vào draw.io dùng qua giao diện web hoặc cài app Draw.io, giờ đây bạn còn có thể tích hợp draw.io để sử dụng luôn trên giao diện của Visual Studio Code bằng cách cài thêm Draw.io Integration, 1 extension của Vscode

Cài đặt :

Bạn có thể vào trực tiếp đường dẫn: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=hediet.vscode-drawio , click install, bạn sẽ được tự động mở VSCode và thực hiện cài đặt:

Cách dùng:

Sau khi cài đặt, mỗi khi bạn tạo file có đuôi .dio hoặc .drawio, click vào file giao diện thân thuộc của Draw.io sẽ hiện ra :

Giao diện không đổi so với việc bạn dùng Draw.io trên phiên bản web hay app.

Khá tiện khi bạn có thể lưu trữ luôn các file digram của mình trong 1 folder và lưu trữ cùng với source code của dự án trên git & github luôn.