Cài đặt SQL server lên Ubuntu 18.04

Cài đặt SQL server lên Ubuntu 18.04

Gần đây có làm 1 dự án sử dụng SQLserver, mà nhà thì chả bao giờ dùng Windows server nên muốn cài luôn SQL Server lên Linux. Và thấy là có vẻ như Ubuntu 18.04 có thể làm được nên cài thử.

Thấy Microsoft bảo phải có Ubuntu 16.04 hoặc Ubuntu 18.04, Ram 2GB trở lên mới cài được, thế là setup luôn 1 em VPS Ubuntu 18.04 Ram 2GB và bắt đầu cài.

1. Import public repository GPG keys

Để bắt đầu cài đặt, chúng ta cần import GPS keys của microsoft

wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

2. Đăng ký Microsoft SQL Server Ubuntu repository cho SQL Server 2019:

sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/mssql-server-2019.list)"

3. Update và cài đặt thôi

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y mssql-server

sau khi cài đặt bạn sẽ được hướng dẫn chạy mssql-conf setup để tạo Super Admin password và lựa chọn phiên bản sử dụng.

4. Thiết lập ban đầu:

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

Bạn sẽ được hướng dẫn như ảnh dưới

Ở đây mình chọn bản Express miễn phí chạy cho ứng dụng nhỏ.
Ngoài ra thì password khi đặt cần chú ý quy tắc của MS: tối thiểu 8 ký tự, bao gồm cả ký tự viết hoa và viết thường, chữ số ( 0 ~ 9) hoặc ký tự không phải là chữ hoặc số.

Sau khi chọn xong phiên bản, nhập password và đồng ý với license terms, SQL server trên server của bạn đã được khởi động và bạn hoàn toàn có thể dùng 1 phần mềm kết nối database nào đó hỗ trợ MSSQL để kết nối và sử dụng database của bạn thông qua cổng 1433 với các thông tin

Host: WAN IP server của bạn ( Ví dụ: 8.8.8.8)
Username: sa 
Password: là password bạn đã đặt ở bước trên 
Port: 1433

Hoặc bạn có thể dùng lệnh để xác nhận xem SQLserver của bạn đã hoạt động chưa thông qua lệnh:

systemctl status mssql-server --no-pager

Bạn sẽ thấy SQLserver của bạn đã được active.

Ngoài ra bạn có thể cài thêm SQL Server command-line tools để tiện sử dụng trên server của bạn. Bạn có thể xem thêm cách cài đặt tại bài viết: Cài đặt SQL Server command-line tools trên Ubuntu