Dương NT

Dương NT

Lastest post

Figma (kỳ 1): Giới thiệu

Figma (kỳ 1): Giới thiệu

Gần đây mới thấy trên các group của designer xuất hiện Figma như một công cụ thần thánh mới, tích hợp cả việc thiết kế và làm prototype trong một tool, chưa kể nhiều người có thể cùng vào sửa ...