Dương NT
  • Name
    Dương NT

  • Posts
    8

Lastest post

Icon font - Plugin quản lý icon cho Sketch

Icon font - Plugin quản lý icon cho Sketch

Lúc trước mình quản lý icon không tốt nên là mỗi lần thiết kế đều phải ngồi tìm một bộ icon hoàn chỉnh và đồng nhất phù hợp với thiết kế, xong việc tìm kiếm chỉnh sửa màu mè icon ...