Dương NT
  • Name
    Dương NT

  • Posts
    9

Lastest post

Figma (kỳ 1): Giới thiệu

Figma (kỳ 1): Giới thiệu

Gần đây mới thấy trên các group của designer xuất hiện Figma như một công cụ thần thánh mới, tích hợp cả việc thiết kế và làm prototype trong một tool, chưa kể nhiều người có thể cùng vào sửa ...

Icon font - Plugin quản lý icon cho Sketch

Icon font - Plugin quản lý icon cho Sketch

Lúc trước mình quản lý icon không tốt nên là mỗi lần thiết kế đều phải ngồi tìm một bộ icon hoàn chỉnh và đồng nhất phù hợp với thiết kế, xong việc tìm kiếm chỉnh sửa màu mè icon ...