Figma (kỳ 1): Giới thiệu

Figma (kỳ 1): Giới thiệu

Gần đây mới thấy trên các group của designer xuất hiện Figma như một công cụ thần thánh mới, tích hợp cả việc thiết kế và làm prototype trong một tool, chưa kể nhiều người có thể cùng vào sửa file một lúc giúp tiết kiệm thời gian làm việc.
Dưới đây là một số tổng kết sau khi sử dụng sơ qua Figma lần đầu tiên.

Một số định nghĩa mới:

 • Frame: giống Artboard trong Sketch, Photoshop và Illustrator.
 • Component: giống với Symbol trong Sketch.
 • Master component: giống như Symbols nằm trong page Symbols của Sketch. Khi bạn sửa 1 Symbols trong Sketch các Nested Symbols cũng thay đổi theo, tương tự như vậy khi bạn sửa Master component thì tất cả các component được sinh ra từ Master component cũng sẽ thay đổi theo.
 • Constraint : hỗ trợ cho responsive design, giống với phần Resizing trong Sketch nhưng nhiều lựa chọn hơn.

Điểm cộng:

 • Ở mỗi chức năng đều có tooltip hướng dẫn.
 • Về bố cục giao diện giống Sketch, nhưng đơn giản hơn.
 • Khi mở file khác tự động sinh tab mới trên thanh tab bar, còn ở Sketch khi mở một file khác lại ra cửa sổ mới.
 • Cho phép các thành viên khác cùng comment và sửa real-time (Đây có thể coi là điểm mạnh mẽ nhất của Figma).
 • Trong vòng 30 phút nếu không có thao tác với thiết kế thì Figma sẽ lưu lại 1 version, sau đó nếu bạn có chỉnh sửa như thế nào thì vẫn có thể khôi phục lại version trước đó. Việc này thực sự rất có ý nghĩa khi làm việc với những khách hàng khó tính sửa đi sửa lại thiết kế cả trăm lần sau đó quyết định sử dụng version đầu tiên.
 • Sử dụng được trên mọi hệ điều hành với 2 phiên bản web app và desktop app.

Điểm trừ:

 • Layout columns và rows không có dạng đường kẻ như Sketch và Photoshop, chỉ có dạng những mảng màu được opacity và mặc định được đặt lên lớp trên cùng của thiết kế nên khi bật layout lên sẽ ảnh hưởng đến việc nhìn tổng thể cả thiết kế.
 • Mặc dù dùng desktop app nhưng lại không mượt và nhanh như trên Sketch, cảm giác như là khi hoàn thành thao tác thì Figma phải load lại.
 • Việc preview thiết kế cũng bị chậm trễ.
 • Không preview được font chữ như trên Sketch và Photoshop.
 • Chưa cho cài đặt plugin và cũng chưa có kho plugin phong phú như Sketch.

Các nguồn hỗ trợ khác: