PHP Traits là gì ? Dùng thử PHP Traits

PHP Traits là gì ? Dùng thử PHP Traits

PHP Traits là gì ? PHP, Java hay Ruby đều là những ngôn ngữ hướng đối tượng chỉ hỗ trợ single inheritance(đơn kế thừa). Để khắc phục những giới hạn của đơn kế thừa trong việc sử dụng lại source ...

Duck Typing là gì?

Duck Typing là gì?

Duck typing là gì Duck typing là 1 tính năng đặc trưng của 1 số ngôn ngữ động (dynamic language) như Ruby, Python, ... Tên gọi bắt nguồn từ duck test với tư tưởng: "If it walks like a duck and ...