Multiple authentication in Laravel 5.4

Multiple authentication in Laravel 5.4

Chào mọi người, nhân tiện sự kiện Laravel release bản 5.5 mình xin được làm tutorial hướng dẫn về authentication trong Laravel 5.4 :D Và sẽ hứa hẹn update phần này trong thời gian không xa tới. Đi ...

Laravel 5.5 có gì mới ?

Laravel 5.5 có gì mới ?

30/8 vừa qua Laravel 5.5 đã release bản này giống như bản Laravel 5.1 là bản Long Time Support. Dịch nhanh một số điểm mới của Laravel 5.5 từ blog Laravel News để có thể tóm ...