PM2 — Cluster Mode and Zero-Downtime Restarts

PM2 — Cluster Mode and Zero-Downtime Restarts

1. Mở đầu Dùng PM2 đã lâu nhưng có thể bạn chưa biết rõ điều này Zero-Downtime Restart với PM2. Khi đọc bài viết này mình mặc định là mọi người đều đã thành thạo về những lệnh cơ bản ...

Hướng dẫn đổi Git commit author

Hướng dẫn đổi Git commit author

Vấn đề Khi làm việc với nhiều dự án khác nhau, chúng ta cần set commit author khác nhau, tương ứng với từng khách hàng. Giải quyết Case 1: Chưa commit code Ở đây xử lý khá đơn giản. Set ...

Cài đặt Flutter trên MacOS

Cài đặt Flutter trên MacOS

Flutter là một bộ toolkit giúp bạn có thể xây dựng ứng dụng Web, mobile và desktop app từ 1 codebase đứng sau bởi Google. Theo quảng cáo thì Flutter code được dịch thành native ARM machine code sử dụng ...