Đoàn Thị Bích Ngọc

Đoàn Thị Bích Ngọc

10 posts published

“ĐÃ HIỂU” TRONG TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI VÀ CÁCH SỬ DỤNG

“ĐÃ HIỂU” TRONG TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Nếu anh chị em đang sử dụng quá nhiều "承知いたしました" khi chat và nói chuyện với khách hàng thì hãy đọc tiếp bài viết này. Khi muốn nói rằng mình đã hiểu rõ ý người ta nói, sẽ có rất nhiều cách nói sau đây. 1. 承知しました * 承知しました=「内容を理解して、聞き入れること」