Dân IT có cần thiết phải gõ bàn phím bằng 10 ngón? Câu trả lời là không chỉ dân IT mà với tất cả mọi người thì gõ phím bằng 10 ngón “khá” cần thiết bởi gõ phím nhanh thì ...