Khang Lương

Khang Lương

Một chàng trai đam mê với thiết kế và phát triển các ứng dụng trên điện thoại.

📍 Hanoi