Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Văn Mạnh
  • Name
    Nguyễn Văn Mạnh

  • Posts
    6

Lastest post

Tìm hiểu Azure Logic Apps

Tìm hiểu Azure Logic Apps

1. Azure Logic Apps là gì? Azure Logic Apps là một cloud-based platform để tạo và tự động chạy workflow tích hợp trong ứng dụng, service và hệ thống.Với nền tảng này, bạn có thể nhanh chóng phát triển ...