Tìm hiểu về Azure SQL Database

Tìm hiểu về Azure SQL Database

1. Azure SQL Database là gì?##

Azure SQL Database là nền tảng quản lý dịch vụ cơ sở dữ liệu với hầu hết các chức năng như updating, patching, backup, monitor...

Điểm mạnh của Azure SQL Database:

 • Có thể dùng dạng single database hoặc elastic pool

 • Tự động backup cập nhật

 • Khả năng scale tốt lên đên 100TB+

 • Chi phí rẻ, tính phí theo số lượng sử dụng

 • Có 2 kiểu Model triển khai:

 • Single Database: Sử dụng khi bạn có nhưng ứng dụng cần dữ liệu đáng tin cậy, nó gần giống như một cở sở dữ liệu trong SQL Server.

 • Elastic Pool được sử dụng khi mỗi khách hàng của bạn cần 1 database riêng, các database có thể chia sẻ với nhau về CPU hay Storage. Elastic Pool gồm nhiều Single, mỗi single có thể vào hoặc ra bất kì trong Elastic Pool. Bạn có thể phân bổ tài nguyên cho mỗi database trong Elastic Pool một cách hợp lý để tiết kiệm chi phí.

 • Có thể sử dụng với nhiều công cụ:

  • Azure Portal
  • SSMS
  • Azure Studio Data
  • SQL Server Data Tools in Visual Studio
  • Visual Studio

2. Tạo 1 Azure SQL###

Trước khi tạo 1 Azure SQL bạn cần có 1 Azure Resource. Trong ví dụ này mình đã có sẵn 1 Group Resource được tạo sẵn tại bài này

Chọn vào Azure SQL Server -> Create Database


Chọn SQL Database

 1. Chọn Resource Group
 2. Đăt tên Database và chọn Azure SQL Server
 3. Chọn model deployment mặc định sẽ sử dụng Single Database
 4. Chọn cấu hình cho Database, vCores, Storage: thông tin này dùng để tính chi phí
 5. Chọn vị trí backup: Mặc định backup ở local, ngược lại backup ở region khác

Kiểm tra lại thông tin Database

3.Kết nối với SSMS để thao tác###

Truy cập dashboard Azure SQL Server để lấy thông tin truy cập


Điền thông tin kết nối như dưới ảnh:


Thaao tác CRUD như cơ sở dữ liệu bình thường!

Để xem thông tin Monitor Database truy cập Azure SQL Server -> Mestrics -> Filter

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!