Tìm hiểu Azure Logic Apps

Tìm hiểu Azure Logic Apps

1. Azure Logic Apps là gì?###

Azure Logic Apps là một cloud-based platform để tạo và tự động chạy workflow tích hợp trong ứng dụng, service và hệ thống.Với nền tảng này, bạn có thể nhanh chóng phát triển các giải pháp tích hợp có khả năng mở rộng cao cho các kịch bản doanh nghiệp và doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).
Ví dụ:

 • Lập lịch và gửi email thông báo khi khách hàng của bạn tích lũy đủ điểm để thăng hạng thành viên.
 • Định tuyến và xử lý đơn hàng của khách hàng.
 • Gửi thông báo khi hoàn thành việc chuyển file.

Workflow là danh sách các bước xác định nhiệm vụ hoặc quy trình. Mỗi workflow được kích hoạt khi có 1 trigger đến nó và sau đó nó sẽ làm một hoặc nhiều hành động được xác định sẵn.

Trigger là điều kiện đầu tiên để kích hoạt một workflow ví dụ như khách hàng hoàn thành việc mua hàng hay hoàn thành việc move file.

2.Cách hoạt động của Azure Logic Apps###

Một Logic Apps có thể bao gồm nhiều workflow, mỗi workflow sẽ được kích hoạt bằng một trigger khi điều kiện được thỏa mãn ví dụ như dữ liệu của bạn đạt được một tiêu chí cụ thể.

Logic Apps cung cấp trình kết nối API do Microsoft quản lý được tạo sẵn và các hoạt động tích hợp để bạn có thể kết nối và tích hợp các ứng dụng, dữ liệu, dịch vụ và hệ thống dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể tập trung nhiều hơn vào việc thiết kế và triển khai logic và chức năng kinh doanh của giải pháp, chứ không phải tìm cách truy cập tài nguyên của bạn.

3. Tạo Logic App###


Chọn Resource -> Name => Publish : Workflow
Region chọn khu vực gần nhất
-> Review + Create

Ví dụ Tạo 1 workflow tự động gửi email

Chọn Workflow -> Đặt tên và chọn State Type:

 • Stateful: Phù hợp với dữ liệu cần độ tin cậy cao như trong kinh doanh
 • Stateless: Xử lý dữ liệu yêu cần độ trễ thấp

 • Đi đến phần Design workflow:
  Tạo trigger Rss mới với sự kiện When a feed item is published. Cấu hình thông tin RSS như hình:
  • URL Feed là link đến xml của trang The Wall Street Journey
  • Chọn thuộc tính để xác định có 1 feed mới : PublishDate
  • Cài đặt thời gian mỗi lần check feed
   Mỗi khi trang The Wall Street Journey được publish một bài với thì workflow sẽ được tự động chạy.
 • Thêm hành động gửi email

  Sử dụng một Action gửi email qua Outlook có sẵn của Azure và thiết lập thông tin.
  Nếu nguồn cấp RSS có các mục mới, quy trình làm việc của bạn sẽ gửi một email cho từng mục mới. Nếu không, quy trình làm việc của bạn sẽ đợi cho đến khoảng thời gian tiếp theo để kiểm tra lại nguồn cấp RSS.
  Hoặc bạn có thể ra Overview của Logic App để chạy workflow mà không cần chờ!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!