Laravel 5.5 có gì mới ?

Laravel 5.5 có gì mới ?

30/8 vừa qua Laravel 5.5 đã release bản này giống như bản Laravel 5.1 là bản Long Time Support. Dịch nhanh một số điểm mới của Laravel 5.5 từ blog Laravel News để có thể tóm ...

Hiểu github flow

Hiểu github flow

Github Flow là một quy trình đơn giản dựa trên các branch với mục đích hỗ trợ team và các project được deploy một cách thường xuyên. Hướng dẫn này giải thích cách hoạt động và lý do tại sao ...