Sử dụng icon Font trong Figma

Sử dụng icon Font trong Figma

Note lại một chút với 1 người không chuyên về design dùng Figma để vẽ WireFrame.

Để dùng icon Font như Font Awesome trong Figma chỉ cần tạo 1 text mới, sau đó chọn FontAwesome ở phần Design/Text. Sau đó bạn copy mã của icon từ FontAwesome CheetSheet và paste vào Figma là xong.

Ảnh gif lấy từ guide của Figma mô tả thao tác copy:

Lưu ý khi bạn copy từ cheatsheet bạn cần chọn đúng phiên bản FontAwesome, FontAwesome 5 Free hay FontAwsesome 5 Brands nhé ! Nếu không sẽ không hiển thị được như ý muốn !

Tham khảo: https://help.figma.com/text/using-icon-fonts