Icon font - Plugin quản lý icon cho Sketch

Icon font - Plugin quản lý icon cho Sketch

Lúc trước mình quản lý icon không tốt nên là mỗi lần thiết kế đều phải ngồi tìm một bộ icon hoàn chỉnh và đồng nhất phù hợp với thiết kế, xong việc tìm kiếm chỉnh sửa màu mè icon ...

Cài đặt Laravel5 IDE Helper Generator

Cài đặt Laravel5 IDE Helper Generator

Package : https://github.com/barryvdh/laravel-ide-helper Cài đặt 1. Require package composer require barryvdh/laravel-ide-helper 2. Add service provider vào providers array trong config/app.php Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider::class, 3. phpDoc generate cho Laravel Facades php artisan ide-helper:generate ...

PHP Traits là gì ? Dùng thử PHP Traits

PHP Traits là gì ? Dùng thử PHP Traits

PHP Traits là gì ? PHP, Java hay Ruby đều là những ngôn ngữ hướng đối tượng chỉ hỗ trợ single inheritance(đơn kế thừa). Để khắc phục những giới hạn của đơn kế thừa trong việc sử dụng lại source ...

Duck Typing là gì?

Duck Typing là gì?

Duck typing là gì Duck typing là 1 tính năng đặc trưng của 1 số ngôn ngữ động (dynamic language) như Ruby, Python, ... Tên gọi bắt nguồn từ duck test với tư tưởng: "If it walks like a duck and ...