Figma (kỳ 1): Giới thiệu

Figma (kỳ 1): Giới thiệu

Gần đây mới thấy trên các group của designer xuất hiện Figma như một công cụ thần thánh mới, tích hợp cả việc thiết kế và làm prototype trong một tool, chưa kể nhiều người có thể cùng vào sửa ...

Sử dụng icon Font trong Figma

Sử dụng icon Font trong Figma

Note lại một chút với 1 người không chuyên về design dùng Figma để vẽ WireFrame. Để dùng icon Font như Font Awesome trong Figma chỉ cần tạo 1 text mới, sau đó chọn FontAwesome ở phần Design/Text. Sau ...

Laravel 5.7 dump server

Laravel 5.7 dump server

Laravel 5.7 tích hợp thêm dump-server, 1 tính năng mới từ Symfony 4.1. Giải thích một cách đơn giản thì bình thường bạn sẽ dùng lệnh dump() để hiển thị giá trị của 1 biến trên browser. Điều ...