Ghi lại màn hình thành ảnh GIF trên Windows và Mac OS với LiceCap

Ghi lại màn hình thành ảnh GIF trên Windows và Mac OS với LiceCap

LICEcap là một app record màn hình, nó có khả năng capture 1 phần màn hình có thể cài đặt trên Windows hoặc MacOS X và lưu lại thành ảnh gif. Sử dụng rất đơn giản, chỉ cần bật app, record và save.

Cài đặt:

Download file cài đặt, có 2 phiên bản trên Windows và MacOS https://www.cockos.com/licecap/ , sau đó tiến hành cài đặt LiceCap như hướng dẫn.

Sau khi bật LineCap, bạn sẽ nhận được một khung hình tương tự như hình dưới, click vào record, bạn sẽ được chọn đặt tên file và thư mục lưu file gif.

Các hình ảnh ở trong khung hình của LiceCap sẽ được lưu lại và lưu thành file gif,
Sau khi nhấn nút Stop,bạn sẽ thu được kết quả như ảnh dưới

App này khá tiện dụng cho các bạn khi phải liên lạc với khách hàng hoặc member ở xa bằng việc sử dụng hình ảnh động thay vì phải mô tả, sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều.