Tìm hiểu và cách sử dụng của Markdown

Tìm hiểu và cách sử dụng của Markdown

Markdown là gì? Cách sử dụng markdown

Markdown là gì ?

Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu. Thế ngôn ngữ đánh dấu là gì? Ngôn ngữ đánh dấu rất đơn giản là một cách để làm cho một vài đoạn văn bản có ý nghĩa khác với các đoạn khác. - Markdown đã được tạo ra vào năm 2004 bởi John Gruber với sự đóng góp đáng kể từ Aaron Swartz, với mục đích cho phép người sử dụng “dễ viết các định dạng văn bản đơn giản dễ đọc, và tùy chọn chuyển đổi nó thành các mã XHTML hợp lệ (hoặc HTML)”. Lấy cảm hứng từ các văn bản đơn giản trong email như setext, ngôn ngữ được thiết kế để có thể đọc như - là, không nhìn nó được đánh dấu với thẻ hoặc cú pháp định dạng, không giống như các văn bản đã được định dạng với một ngôn ngữ Markup , chẳng hạn như HTML, trong đó có thẻ rõ ràng và cú pháp định dạng. Markdown là một cú pháp định dạng cho văn bản có thể được đọc bởi con người và có thể dễ dàng chuyển đổi sang HTML.

Các cú pháp cơ bản của Markdown :

1. Heading

Markdown hỗ trợ 2 kiểu viết tiêu đề tài liệu: Setext và ATX.

  • Với kiểu Setext: ta sử dụng ký tự =- gạch chân dưới tiêu đề, sử dụng cho 2 thẻ h1h2.
  • Với kiểu AXT sử dụng ký tự # để biểu diễn các thẻ tiêu đề từ h1 tới h6.

Khi viết # sẽ có 6 phông chứ khác nhau :

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

2. Dùng Bold và Itatic

Tạo chữ Bold :

Sử dụng ** ở đầu (hoặc đầu và cuối câu) nếu muốn bôi đậm câu đó.

Tạo chữ Itatic :

Sử dụng _ ở đầu hoặc * (hoặc đầu và cuối câu) nếu muốn in nghiêng câu đó.

Tạo chữ Bold & Itatic :

Sử dụng **_ ở đầu (**_ đầu và _**cuối câu) hoặc *** nếu muốn bôi đậm và in nghiêng câu đó.

Sử dụng cú pháp []() để chèn link trong bài viết, ở đó nội dung trong [] sẽ là thẻ alt text, và nội dung trong () sẽ là đường link mà bạn muốn điều hướng đến.

Ví dụ : [Haposoft](https://haposoft.com/vi )

Hiển thị: Haposoft

4. Dùng để chèn images

Ví dụ về cú pháp : ![Alt](https://i.imgur.com/nhzMtLm.png)

Hiển thị :

Alt

5. Một số phím tắt cơ bản cho markdown

ResultMarkdownShortcut
Bold**text** / __text__Ctrl/⌘ + B
Emphasize*text*Ctrl/⌘ + I
Strike-through~~text~~Ctrl + Alt + U
Testtext^supertext^
Textsubtext~subtext~
Link[title](http://)Ctrl/⌘ + K
Inline Code`code`Ctrl/⌘ + Shift + K
Image![alt](http://)Ctrl/⌘ + Shift + I
List* itemCtrl + L
Ordered List1. itemCtrl/⌘ + Alt + L
Blockquote> quoteCtrl + Q
Highlight
==Highlight==
H1# Heading 
H2## HeadingCtrl/⌘ + H
H3### HeadingCtrl/⌘ + H (x2)

Kết luận

Trên đây là phần tìm hiểu về Markdown và các cách sử dụng cơ bản của Markdown mình cũng áp dụng Markdown để viết bài viết này.

Như vậy Markdown là ngôn ngữ chính trong thế giới web ngày nay, là một ngôn ngữ siêu đơn giản nhưng kết quả là trên cả tuyệt vời.

Nếu bạn thấy khó chịu khi lần đầu sử dụng, tin tôi đi, chắc chắn bạn sẽ chuyển sang yêu nó luôn sau khi biết dùng SƠ SƠ 😙.

Nếu bạn có thắc mắc khác hãy để lại bình luận bên dưới nhé!