Tìm hiểu ngôn ngữ JavaScript là gì và cách viết cơ bản

Tìm hiểu ngôn ngữ JavaScript là gì và cách viết cơ bản

Javascript là gì ?

Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa. Javascript được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Website. Javascript được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome, ... trên máy tính lẫn điện thoại.

Nhiệm vụ của Javascript là xử lý những đối tượng HTML trên trình duyệt. Nó có thể can thiệp với các hành động như thêm / xóa / sửa các thuộc tính CSS và các thẻ HTML một cách dễ dàng. Hay nói cách khác, Javascript là một ngôn ngữ lập trình trên trình duyệt ở phía client. Tuy nhiên, hiện nay với sự xuất hiện của NodeJS đã giúp cho Javascript có thể làm việc ở backend.

Cách hoạt động của Javasript

JavaScript thường được nhúng trực tiếp vào một trang web hoặc được tham chiếu qua file .js riêng. Nó là ngôn ngữ lập trình từ phía khách hàng, tức là script được tải về máy của người dùng đang truy cập và được xử lý tại đó, thay vì xử lý trên máy chủ rồi mới đưa kết quả tới khách hàng.

Cách viết chương trình JavaScript đầu tiên

Cặp thẻ mở và thẻ đóng

<script language="javascript"> alert("Hello World!"); </script>

Đặt thẻ script ở đâu?

Có ba cách đặt thẻ script thường được sử dụng dưới đây:

 • Internal – viết trong file html hiện tại

Thông thường, bạn có thể viết những đoạn mã Javascript trên phần head. Tuy nhiên, đó cũng không phải là điều kiện bắt buộc. Vì vậy bạn có thể đặt ở bất kỳ đâu tùy thích miễn là được bao lại bằng thẻ script.

Ví dụ: Đặt trong thẻ head

<html>

  <head>

    <title></title>

    <script language="javascript">

      alert("Hello World!");

    </script>

  </head>

  <body>

    

  </body>

</html>
 • External – viết ra một file js khác rồi import vào

Bạn có thể viết những đoạn mã Javascript ở một file có phần mở rộng là .js, sau đó dùng thẻ script để import vào. Lúc này bên trong file hapo.js  bạn không đặt thẻ scirpt. Vì nhờ vào đuôi .js, trình duyệt sẽ tự nhận đây là file chứa mã Javascript.

Ví dụ:

<script language="javascript" src="hapo.js"></script>
 • Inline  – viết trực tiếp trong thẻ HTML:

Với Inline, bạn sẽ viết những đoạn mã Javascript trực tiếp trong thẻ HTML. Ví dụ bên dưới viết dưới dạng inline vì đoạn mã alert(1) được đặt trong sự kiện onclick của thẻ button.

Ví dụ:

<input type="button" onclick="alert(1)" value="Click Me"/>

Các câu hỏi thường gặp khi học Javascript

Bây giờ mình sẽ tổng hợp một số câu hỏi thường gặp trong quá trình học Javascript nhé.

Thẻ script là gì?

Thẻ script dùng để khai báo cho trình duyệt biết nội dung bên trong sẽ là một đoạn mã Javascript.

Type = text/javascript là gì?

Khi bạn khai báo thẻ script thì sẽ có thuộc tính type="text/javascript". Đây là tham số dùng để khai báo media type cho dữ liệu nằm bên trong của thẻ script. Mặc định nếu bạn không khai báo thì nó sẽ hiểu là text/javascript.

Javascript có làm được backend không?

Theo lý thuyết thì Javascript là ngôn ngữ client nên không thể thao tác trên phía server. Tuy nhiên, khi server của bạn có cài đặt NodeJS thì ở server hoàn toàn có thể dùng ngôn ngữ Javascript để code, bởi NodeJS sử dụng Javascript.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về JavaScript – ngôn ngữ lập trình đóng vai trò cực kỳ quan trọng với thế giới số Internet. Hy vọng, bài viết “JavaScript là gì?” của chúng tôi đã cung cấp đến bạn những kiến thức nền tảng để hiểu rõ hơn về nó.