Một vài tuyệt kỹ cực kỳ hữu ích JavaScript mà bạn nên biết.

Một vài  tuyệt kỹ cực kỳ hữu ích JavaScript mà bạn nên biết.

1. Replace All

Chúng ta biết rằng hàm string.replace() chỉ thay thế lần xuất hiện đầu tiên. Bạn có thể thay thế tất cả các lần xuất hiện khác bằng cách thêm /g vào cuối regex.

2. Extract Unique Values

Chúng ta có thể tạo một mảng mới với các giá trị duy nhất bằng cách sử dụng đối tượng Set và toán tử Spread.

3. Convert number to string

Chúng ta chỉ cần sử dụng toán tử ghép (concatenation) với một bộ dấu ngoặc kép trống.

4. Convert string to number

Tất cả những gì chúng ta cần là toán tử “+”. Hãy cẩn thận với cái này vì nó chỉ hoạt động với ‘string numbers’.

5. Shuffle elements from array

6. Flatten multidimensional array

Đơn giản chỉ là sử dụng toán tử Spread.

7. Dynamic Property Names

Tôi luôn nghĩ rằng trước tiên tôi phải khai báo một object trước khi có thể gán một thuộc tính dynamic vào.

8. Use length to resize/empty an array

Đôi điều cơ bản về việc ghi đè lên độ dài của mảng.

Nếu chúng tôi muốn thay đổi kích thước mảng:

Nếu bạn muốn làm trống mảng:

Mong rằng  chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!