Sprint Review - Sơ kết Sprint

Sprint Review - Sơ kết Sprint

Sprint Review là một trong 5 sự kiện của Scrum, diễn ra vào cuối mỗi sprint, và ngay trước sprint retrospective. Mục đích của Sprint review là để đánh giá các tính năng mới nhất và xem xét kế hoạch cho sản phẩm trong tương lai.

Sprint Review

Sprint reviews là gì?

 • Sprint review là một sự kiện diễn ra ở cuối Sprint nhằm thanh tra và thích nghi sản phẩm đang được xây dựng. Sự kiện này bao gồm 2 hoạt động chính đó là dùng thử sản phẩm và thảo luận về tình hình của sản phẩm, hướng đi tiếp theo và những điều chỉnh đối với sản phẩm nếu cần thiết.
 • Thành phần tham dự: Nhóm Phát triển, ScrumMaster và Product Owner bắt buộc phải tham dự. Ngoài ra, Product Owner có thể mời những người khác như người dùng, khách hàng và các bên liên quan khác. Tất cả những người tham dự đều hoàn toàn tự do trong việc đưa ra các câu hỏi và đóng góp ý kiến của mình.
 • Thời gian: Sự kiện này đóng khung tối đa trong 4 giờ đối với Sprint 1 tháng. Khung thời gian của buổi Sprint Review là một giờ tương ứng với những Sprint có thời lượng là một tuần. Có nghĩa là, đối với Sprint 4 tuần thì thời gian tối đa là 4 giờ, với Sprint 2 tuần là 2 giờ. Bạn cũng có thể điều chỉnh thời lượng họp theo nhu cầu thực tiễn của nhóm.

Nội dung của một buổi Sprint reviews

 • Bắt đầu sự kiện, Product Owner sẽ trình bày về những hạng mục đã được lựa chọn cho Sprint, liệu chúng đã được hoàn thành hay chưa. Nhà Phát triển có thể trình bày về những khó khăn mà mình gặp phải trong suốt Sprint và các giải pháp mà mình đã đưa ra.
 • Tiếp theo là buổi dùng thử sản phẩm. Thay vì để Nhà Phát triển trình diễn về những tính năng mới làm được trong Sprint thì nên sắp xếp để những người tham gia có thể trực tiếp dùng thử sản phẩm, đặc biệt là những người dùng thực sự.
 • Sau đó, tất cả mọi người tham gia sẽ thảo luận và đóng góp ý kiến cho sản phẩm. Product Owner và Nhóm Phát triển ghi nhận những ý kiến này. Product Backlog và Kế hoạch Phát hành có thể được thay đổi nếu cần thiết để phù hợp hơn với tình hình mới.
 • Sự kiện này cũng được coi là cơ hội để Product Owner và Nhóm Phát triển tìm hiểu lẫn nhau. Product Owner tìm hiểu về sản phẩm và tình hình của Nhóm Phát triển. Nhóm Phát triển tìm hiểu về tình hình của Product Owner và thị trường.
 • Vai trò của Scrum Master trong buổi Sprint Review: Điều phối Sprint Review và đảm bảo sự kiện mang lại đúng giá trị cần cho một buổi Sprint Review
 • Definition of Done đóng vai trò quan trọng trong Sprint review, vì giúp mọi người hiểu được định nghĩa hoàn thành hiện tại của Scrum Team, và dựa trên đó để thảo luận chia sẻ về Product Increment.

Những lưu ý để buổi Sprint Review diễn ra hiệu quả:

 • Không trình bày những tính năng chưa “hoàn thành”
 • Các phản hồi được đưa ra – Product Backlog có thể được đánh giá lại độ ưu tiên
 • Product Owner nên sử dụng kỹ thuật kiểm thử chấp nhận để đánh giá các tính năng.
 • Đây không là buổi demo sản phẩm. Trong thực tế, việc demo sản phẩm chỉ là một nội dung của buổi Sprint Backlog. Nếu chỉ tập trung vào demo sản phẩm thì sẽ bỏ qua một nội dung quan trọng khác liên quan đến việc thảo luận và cộng tác giữa các thành viên tham gia. Từ đó gây hiểu nhầm và thực hiện sai mục đích thực sự của buổi Sprint Review đó là thanh tra và thích nghi sản phẩm đang được xây dựng.

Dấu hiệu của một buổi Sprint review không “tích cực”

 • Nhóm đảm nhận quá nhiều công việc và không hoàn thành trong một lần lặp (vòng)
 • Nhóm đang phải “vật lộn” với nợ kỹ thuật hiện có
 • Các tính năng không được phát triển bền vững để đảm bảo các lỗi mới không được đưa vào code.
 • Các phương pháp phát triển của nhóm không được điều chỉnh tốt nhất có thể
 • Product owner thay đổi các mức ưu tiên trong một lần lặp và nhóm phát triển bị loại khỏi phạm vi

Sprint Review có giống Sprint Retrospective?

Trong thực tế, đây là câu hỏi khá phổ biến và dễ gây ra nhầm lẫn với những người đang tìm hiểu về Scrum. Hãy bắt đầu với định nghĩa ngắn gọn:

 • Sprint Review: kiểm tra và đánh giá công việc đã được thực hiện trong Sprint.
 • Sprint Retrospective: nhóm đánh giá toàn bộ Sprint để đưa ra cải tiến cho các Sprint sau như cách làm việc, sự cộng tác, quy trình, công cụ,…

Trong một Sprint,  buổi Sprint Review sẽ diễn ra trước buổi Sprint Retrospective (sự kiện cuối cùng của Sprint). Ngoài ra, thực hiện Sprint Retrospective sau Sprint Review cung cấp cho nhóm cơ hội kiểm tra phản hồi mà nhóm vừa nhận được và quyết định cách giải quyết trong Sprint tiếp theo.

THAM KHẢO:

Sơ kết Sprint (Sprint Review) là gì? - Học viện Agile
Sprint Review là gì? Sprint Review được tổ chức vào mỗi cuối Sprint nhằm thanh tra và điều chỉnh Product Backlog nếu cần. Sơ kết Sprint là sự kiện diễn ra ở cuối Sprint nhằm thanh tra và thích nghi sản phẩm đang được xây dựng. Sự kiện này bao gồm 2 hoạt động chính […]