VAI TRÒ CỦA 5W2H ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

‌          

Link ảnh

Bạn là người thông minh, chăm chỉ và có kiến thức học rộng nhưng trong cuộc sống của bạn luôn không có mục tiêu cụ thể, theo kế hoạch và không có kế hoạch trước ảnh hưởng đến công việc, mang lại chất lượng sản phẩm kém. Mô hình 5W2H lả công cụ vô cùng hiệu quả để giải quyết vấn đề này.

1.Vậy vai trò của 5W 2H là gì?

Xác định mục tiêu công việc, dự án rõ ràng

 • Đưa ra phương án thực hiện công việc hiệu suất rất chất lượng
 • Tối ưu thời gian hoàn thành công việc
 • Tối ưu tài chính phải chi cho công việc.
2. 5W2H là gì?

5w2h là đại diện cho 7 câu hỏi gồm 5W và 2H:                                 -

A vida é arte que leva tempo" - Plano A Plano B
Link ảnh 


 • What (những gì bạn sẽ thực hiện):

  Khi đã xác định được mục tiêu và quyết tâm làm việc mà bạn muốn. Việc tiếp theo là bạn cần phải xác định được: “Bạn đang có những gì trong tay? Bạn sẽ cần những gì để thực hiện việc này? Và bạn sẽ cần làm những gì? Việc tiếp theo sẽ là gì?” Những câu hỏi này sẽ giúp bạn hoạch định được các bước cần thực hiện công việc của bạn.
 • When (làm khi nào):

  Chỉ đơn giản là đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc là chua đủ. Tốt nhất, nên tạo một dòng thời gian, có thể được gắn vào bảng 5W2H. Do đó, đối với mỗi nhân viên, hãy chỉ ra thời điểm họ nên bắt đầu và giao nhiệm vụ cho họ, hoặc thực tế là nhiều hơn một nhiệm vụ.
 • Where (làm ở đâu):

  Nơi mà mọi thứ sẽ xảy ra và cũng là nơi dự án “sẽ có hiệu lực”. Nó trả lời cho câu hỏi: Việc bạn muốn làm sẽ được thực hiện ở đâu? Không gian làm việc thế nào? Do đó, một môi trường ảo có thể được chỉ định là nơi diễn ra các cuộc thảo luận và tranh luận về dự án, chẳng hạn như Slack . Trong trường hợp một dự án liên quan đến một số phòng ban hoặc thậm chí cả công ty, việc xác định nơi diễn ra các cuộc họp làm việc sẽ diễn ra là rất quan trọng.
 • Why (tại sao phải làm):

  Đây là một trong những câu trả lời quan trọng nhất. Trước tiên, bạn phải trả lời được câu hỏi “Vì sao bạn lại muốn làm điều này, làm điều này sẽ mang lại gì cho bạn? Vì sao bạn lại làm cái này mà không phải cái khác?”. điều này mang lại rất nhiều ý nghĩa khi bạn thực hiện dự án.
 • How( làm như thế nào):

  Giải thích về "cách thức" liên quan đến một số khả năng. Nó có thể là một mô tả chi tiết về cách bạn muốn các nhiệm vụ được thực hiện.Đối với câu hỏi này, bạn cần xác định: “Công việc này sẽ được thực hiện như thế nào? Có những cách thức hay phương pháp nào để thực hiện công việc? Phương pháp nào sẽ đem lại kết quả tốt nhất?” Đối với những câu hỏi này,  mọi người sẽ “nói cùng một ngôn ngữ” và sẽ giúp bạn hoạch định ra được một kế hoạch cụ thể cho công việc mà bạn muốn làm.  
 • How many ( cần bao nhiêu tiền để làm):

  How much/ How many là giá, chi phí, số lượng bao nhiêu. Mong muốn làm đến giá nào, chi phí bao nhiêu thì được…cũng phải được cụ thể để đối phương có thể cân nhắc đến bài toán về giá thành hiệu quả.
  THAM KHẢO:
   link tham khảo