Tìm hiểu về JSON-LD để SEO website

Tìm hiểu về JSON-LD để SEO website
 1. JSON-LD là gì?

JSON-LD là viết tắt của JavaScript Object Notation for Linked Data, là một phương thức mã hóa dữ liệu liên kết sử dụng JSON.

 • JSON:  là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ, dễ hiểu đối với người dùng và cũng dễ phân tích, khởi tạo đối với máy tính.
 • Linked Data: là dữ liệu có cấu trúc cho website của bạn.

JSON-LD là một cách để thể hiện dữ liệu của trang web cho Search Engine biết, và nó cũng dựa trên một bộ quy tắc chung được tạo ra bởi sự hợp tác của các ông lớn như Google, Yahoo, Bing, đó chính là Schema.org.

2. Khai báo, sử dụng JSON-LD

Trong một website, JSON-LD thường được khai báo vào trong thẻ <head>, tuy nhiên nếu để trong thẻ <body> thì Search Engine vẫn có thể nhận được.

Ví dụ:

< script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Organization",
 "url": "http://www.example.com",
 "name": "Unlimited Ball Bearings Corp.",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "telephone": "+1-401-555-1212",
  "contactType": "Customer service"
 }
}

Trong đó:

 • type="application/ld+json: Để khai báo cho trình duyệt biết được rằng đây là đoạn json-ld, và như đã nói ở trên thì phần script này thường được để ở trong thẻ <head>
 • @context: khai báo bộ quy tắc được sử dụng để viết đoạn json-ld này (trong ví dụ này là https://schema.org)
 • @type: phân loại nội dung trang web, như trong ví dụ trên là Organization, ngoài ra còn một số type khác như Person/Product/Place/...
 • Tiếp theo là các cặp "attribute":"value" để chú thích thêm thông tin cho trang web:
 • attribute: các thuộc tính được đặt trong dấu "" tương ứng với @type mà bạn đã khai báo ở trên, hãy nhớ tìm hiểu kĩ phân loại trang web của bạn có những thuộc tính gì nhé.
 • value: giá trị này cũng được đặt trong dấu "", ngoài ra, nếu một attribute có nhiều value thì có thể sử dụng dấu [] để khai báo.

Tài liệu tham khảo