Homebrew trình quản lý gói tiện dụng trên MacOS

Homebrew trình quản lý gói tiện dụng trên MacOS

Dùng HomeBrew đã lâu, nay nhân dịp bị cướp mất cái máy Mac, đành phải kiếm máy khác mà có cơ hội cài lại máy và ngồi thảnh thơi viết giới thiệu về Homebrew.

Về cơ bản HomeBrew là trình quản lý các gói trên MacOS, hiểu 1 cách đơn giản HomeBrew sẽ giúp bạn cài đặt tất cả những gì mà Apple không hỗ trợ.

Cài đặt Homebrew

Sau khi cài đặt lần đầu, bạn chỉ cần mở Terminal lên và gõ

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

bạn chưa cài Xcode HomeBrew cũng sẽ tự download và cài cho bạn luôn, công việc của bạn chỉ là nhập mật khẩu của máy khi cài Xcode nếu cần.

Muốn cài mysql bạn chỉ cần:

brew install mysql

và ngồi chờ homebrew tự cài đặt cho bạn.
Thông thường sau khi cài xong 1 gói nào đó HomeBrew sẽ có hướng dẫn tiếp theo để bạn có thể config và sử dụng 1 cách dễ dàng trên MacOS

Nếu bạn không nhớ rõ tên của package được lưu trên HomeBrew như thế nào, bạn có thể dùng lệnh brew search tên để tìm thử.

Ví dụ mình muốn dùng Sequel Pro để quản lý mysql database thông qua giao diện của ứng dụng nhưng không nhớ rõ nên search thử

brew search Sequel Pro 

bạn sẽ thấy kết quả

==> Casks

homebrew/cask-versions/sequel-pro-nightly
homebrew/cask/sequel-pro

sau đó bạn chỉ cần gõ

brew cask install sequel-pro 

là homebrew có thể cài đặt cho bạn Sequel Pro. Khá tiện lợi

Bạn đang dev PHP và cần composer ? Chỉ cần

brew install composer

Chờ Brew cài đặt cho bạn. Mọi thao tác trước kia của bạn giờ được Brew làm giúp, bạn chỉ cần yêu cầu brew thông qua việc gõ lệnh install trên terminal

Hãy cài thử và khám phá thêm các tính năng của Homebrew nhé :)