Giới thiệu về PSM1- Professional Scrum Master

1. Chứng chỉ PSM là gì?

PSM viết tắt của Professional Scrum Master, đây là chứng chỉ được Scrum.org cấp. Chứng chỉ PSM là một trong những chứng chỉ Scrum Master thông dụng nhất.PSM1 yêu cầu hiểu biết cơ bản về vai trò, sự kiện, artifact và quy tắc của Scrum được mô tả trong Scrum Guide.

Lợi ích của việc có chứng chỉ PSM1:

 • Có kiến thức về vị trí Scrum Master trong tổ chức áp dụng Agile.
 • Thay đổi tư duy về cách tổ chức công việc nhóm theo phương pháp quản lý linh hoạt.
 • Nâng cao trình độ đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành.

2. Cấu trúc đề PSM

 • Thi bằng tiếng anh gồm 80 câu trắc nghiệm
 • Timebox: 60 phút
 • Điểm Pass: 85%
  Thời hạn chứng chỉ: Chứng chỉ PSM có giá trị vô thời hạn (và không yêu cầu phải xin chứng nhận lại).

3. Kiến thức cần có

Đề thi Scrum bám sát nội dung trong Scrum Guide

4. Ôn luyện PSM1

 • Tài liệu hữu ích nhất chính là Scrum Guide. Nội dung PSM 1 sẽ hầu hết xung quanh Scrum Guide, đôi khi là tới từng chi tiết nhỏ. Vậy nên cần đọc hiểu kỹ, tốt nhất là bằng tiếng Anh cho chính xác.
 • Đọc Scrum Glossary để nắm vững các thuật ngữ hay được sử dụng trong Scrum.
 • Thử làm đề sample với Open Assessments. Có 3 nội dung cần quan tâm chính là: Scrum Open, Product Owner Open và Developer Open. Bạn nên làm nhiều lần đề thi của Scrum Open tới khi nào đạt được 100% trong vòng 10 phút. Sau đó làm thêm đề của Product Owner Open và Developer Open do trong bài thi PSM1 cũng xuất hiện nội dung này.
 • Làm bài mock test nhiều lần trên http://mlapshin.com/index.php/scrum-quizzes/sm-real-mode/.
 • Tự tổng hợp lại kiến thức bằng Mindmap
 • Đọc thêm sách ngoài: Scrum Narrative and PSM Exam Guide: All-in-one Guide for Professional Scrum Master (PSM 1) Certificate Assessment Preparation, topic khác trên Scrum.org

Tài liệu tham khảo:

https://reviewnprep.com/blog/how-to-prepare-for-professional-scrum-master-psm-i-certification/
https://www.linkedin.com/pulse/95-score-psm-i-certification-my-experience-amine-maarouf