Front- end Testing VS Back-end Testing

1.Front-end testing

Là kiểm thử GUI - bất cứ thứ gì có thể nhìn thấy trên màn hình web hoặc mobile

Đối với một ứng dụng web, kiểm thử giao diện người dùng sẽ liên quan đến việc kiểm thử các chức năng như biểu đồ, menu, báo cáo...

Kiểm thử giao diện người dùng là một thuật ngữ bao gồm nhiều chiến lược kiểm thử khác nhau. Tester cần hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ để có thể thực hiện loại kiểm thử này.

2.Back-end Testing

Là kiểm thử về những nghiệp vụ logic của hệ thống Database, API

Kiểm thử database có thể hiểu là kiểm thử những thông tin được nhập ở front-end, khi xuống back-end có được hiển thị chính xác hay không . Định dạng database có thể là SQL, server, MySQL, Oracle, DB2...

Toàn bộ dữ liệu thông tin sẽ được sắp xếp và lưu lại tại các tables trong Database

Ngoài ra đối với database cũng cần được kiểm thử bảo mật và Performance.

Frontend testingBackend testing
Kiểm tra Frontend luôn được thực hiện trên GUIKiểm tra Back End liên quan đến cơ sở dữ liệu và thử nghiệm logic kinh doanh.
Tester phải có kiến thức về các yêu cầu nghiệp vụ cũng như việc sử dụng các công cụ khung tự động hóaTester để có thể thực hiện kiểm tra back-end phải có nền tảng vững chắc trong các khái niệm cơ sở dữ liệu và các khái niệm về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language - SQL).
GUI được sử dụng để thực hiện Kiểm thử.GUI có thể hoặc không thể được sử dụng để thực hiện Kiểm thử
Nó không cần bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệuNó cần thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Nó cần kiểm tra tính năng tổng thể của ứng dụng.Back-end là quan trọng để kiểm tra deadlock, dữ liệu bị hỏng, dữ liệu, mất dữ liệu, v.v.
Các loại thử nghiệm được thực hiện là - Các bài kiểm tra đơn vị, Thử nghiệm chấp nhận, Kiểm tra khả năng tiếp cận, Kiểm tra hồi quy, v.v.Ba loại kiểm tra cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi là SQL Testing, API Testing, v.v ...
 • Công cụ quan trọng được sử dụng trong Front-End

Có rất nhiều công cụ hữu ích hỗ trợ cho thử nghiệm front-end. Dưới đây, được đưa ra là ba công cụ kiểm tra front-end phổ biến.

Grunt: Grunt là một trong những công cụ ưu tiên khi nói đến tự động hóa tác vụ. Nó như là một nhân viên sử dụng JavaScript, cung cấp nhiều plugin kèm theo cho các tác vụ phổ biến.

LiveReload: LiveReload là một giao thức Web đơn giản. Nó kích hoạt các sự kiện cho các khách hàng bất cứ khi nào các tập tin được sửa đổi. Khách hàng có thể xử lý sự kiện này theo cách của họ, ngay cả khi trường hợp sử dụng phổ biến nhất là khi một tệp được sửa đổi.

Karma: Karma là một công cụ kiểm tra đứng thứ hai về JavaScript. Nó cho phép bạn thực hiện các thử nghiệm từ trạm làm việc đến CI sản xuất.

 • Công cụ quan trọng được sử dụng trong Back-End

Khi nhắc đến kiểm tra cơ sở dữ liệu thì không thể nào bỏ qua kiểm tra Back-end là rất quan trọng. Dưới đây là một số công cụ kiểm tra back-end quan trọng giúp tìm ra các vấn đề như deadlocking, lỗi dữ liệu và hiệu suất kém.

 Quản lý dữ liệu: Quản lý dữ liệu là công cụ kiểm tra cơ sở dữ liệu. Nó hoạt động như trình tạo dữ liệu và trình quản lý dữ liệu để kiểm tra cơ sở dữ liệu. Nó có giao diện rất dễ sử dụng và có khả năng quản lý mối quan hệ dữ liệu phức tạp.

Trình tạo dữ liệu: Máy phát dữ liệu DTM là một công cụ kiểm tra phụ trợ khác. Nó được sử dụng để tạo ra các hàng dữ liệu và các đối tượng lược đồ để kiểm tra cơ sở dữ liệu. Công cụ này hỗ trợ tính khả dụng tải và kiểm tra hiệu năng trên cơ sở dữ liệu.

TurboData: Công cụ phần mềm Turbodata có thể được sử dụng để tạo dữ liệu thử nghiệm với các khóa ngoại. Nó cho phép sử dụng các lệnh Select, Updates và Delete SQL. Nó cũng hỗ trợ nhiều tập tin tuần tự và cơ sở dữ liệu quan hệ.

3. Kết luận

 • Kiểm tra Front End được thực hiện trên GUI trong khi Back End Testing bao gồm việc kiểm tra cơ sở dữ liệu.
 • Kiểm tra Back-end sẽ kiểm tra lớp Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu của Kiến trúc 3 tầng.
 • Người kiểm tra giao diện người dùng phải am hiểu về các yêu cầu kinh doanh.
 • Người kiểm tra phải có nền tảng vững chắc trong cơ sở dữ liệu và các khái niệm SQL.
 • Kiểm tra Frontend luôn được thực hiện trên GUI.
 • Kiểm tra Back End liên quan đến cả cơ sở dữ liệu và thử nghiệm logic nghiệp vụ.
 • Trong Frontend, thử nghiệm là rất quan trọng để kiểm tra các chức năng tổng thể của ứng dụng.
 • Kiểm tra Back-end là quan trọng để kiểm tra deadlock, dữ liệu bị hỏng, dữ liệu, mất dữ liệu, v.v.
 • Grunt, LiveReload, Karma là công cụ kiểm tra lối vào quan trọng.
 • Data Factory, Data Generator, dữ liệu Turbo là vài công cụ kiểm tra quan trọng

Tài liệu tham khảo:https://itzone.com.vn/en/article/frontend-testing-and-backend-testing-whats-the-difference/