EC2 AWS (P.1)

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là một service quan trọng của AWS cung cấp resizable compute capacity trên cloud...

EC2 AWS (P.1)

Amazon Elastic Compute Cloud  (Amazon EC2) là một  service quan trọng của AWS cung cấp resizable compute capacity trên cloud. Amazon EC2 giúp người dùng giảm thời gian tạo mới sever so với truyền thống, chỉ cần vài phút bạn đã có một sever mới. EC2 cũng cung cấp khả năng thay đổi cấu hình sever một cách nhanh chóng. Việc bạn sử dụng EC2 giúp tiết kiệm chi phí và thời gian hơn rất nhiều so với cách truyền thống là đi mua phần cứng và tự xây dựng sever của riêng mình.

1.EC2 Instance Type

Ec2 hiện nay bao gồm các type với đặc điểm như sau:

 • F - For FPGA thường dùng với Genomics research, financial analytics, real-time video processing, big data ...
 • I - For IOPS dùng với NoSQL DBs, Data Warehousing ...
 • G - Graphics dùng với Video Encoding/ 3D Application Streaming ...
 • H - High Disk Throughput dùng với MapReduce-based workloads,distributed file systems như HDFS và MapR-FS.
 • T - Cheap general purpose dùng với (think T2 Micro) Web Servers/Small DBs.
 • D - For Density dùng với Fileservers/Data Warehousing/Hadoop.
 • R - For RAM dùng với Memory Intensive Apps/DBs.
 • M - Main choice for general purpose apps dùng được với mọi hệ thống.
 • C - For Compute dùng với CPU Intensive Apps/DBs
 • P - Graphics (think Pics) dùng với Machine Learning, Bit Coin Mining.
 • X - Extreme Memory dùng với SAP HANA/Apache Spark.
 • Z - Extreme Memory AND CPU dùng với electronic design automation (EDA) and certain relational database workloads.
 • A - Arm-based workloads dùng với web servers ...
 • U - Bare Metal.
  *** Chú ý: Việc lựa chọn type phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí thực tế vì mỗi type sẽ được cấu hình tỷ lệ phần cứng khác nhau. Thông thường với việc xây dựng hệ thống web ta nên chọn dòng T giúp tiết kiệm chi phí.

2.EC2 Pricing Model

Ec2 có 5 pricing model trả phí như sau:

 • On-Demand
 • Spot
 • Commitment discounts - Savings Plans
 • Commitment discounts - Reserved Instances/Capacity
 • Dedicated Host
  *** Việc lựa chọn pricing model phù hợp giúp tiết kiệm chi phí tối đa cho hệ thống và nó không liên quan gì tới cấu hình của hệ thống tuy nhiên cần lựa chọn và setup hệ thống một cách phù hợp để đảm bảo tính sẵn sàng (availity) của hệ thống.

2.1 On-Demand

 • Việc tính phí dựa trên thời gian sử dụng(cách tính theo block ví dụ: 1 giờ phí là 2$, bạn mở sever 2p rồi tắt vẫn phải trả phí là 2$) và không cần cam kết trước.
 • Phù hợp với các ứng dụng ngắn hạn, ứng dụng có khối lượng tăng đột biến mà không biết trước được và không thể bị gián đoạn.
 • Các ứng dụng đang trong giai đoạn phát triển hoặc ứng dụng lần đầu sử dụng EC2.

2.2 Spot

 • Đây là model cho phép bạn đấu giá instance để tiết kiệm chi phí.
 • Cho phép bạn đặt giá thầu bất kỳ mức giá nào bạn muốn.
 • Phù hợp với những ứng dụng có thời gian bắt đầu và kết thúc linh hoạt.
 • Ứng dụng có nhu cầu xử lý khẩn cấp với số lượng lớn dung lượng bổ sung.
  *** Đây là model với mức price thấp nhất vì bạn tùy chỉnh được giá đầu thầu, phù hợp với những hệ thống không cần tính sẵn sàng cao.

2.3 Savings Plans

Cho phép bạn thực hiện cam kết số giờ bạn sử dụng các tài nguyên trong vòng một tới ba năm và nhận được chiết khấu giá trên các tài nguyên của bạn sử dụng.
Có 2 type Savings Plans là Compute Savings Plans và EC2 Instance Savings Plans:

 • Compute Savings Plans có tính linh hoạt cao hơn EC2 instance savings mức chiết khấu lên tới 66% thấp hơn EC2 instance savings.Tự động áp dụng trên Availability Zones, instance size, instance family, operating system, tenancy, Region, and compute service.
 • EC2 Savings Plans có tính linh hoạt thấp hơn compute savings plans nhưng có mức chiết khấu lên tới 72%. Tự động áp dụng trên Availability Zones, instance size, instance family, operating system, tenancy.

2.4 Reserved

 • Cam kết sử dụng một instance trong vòng từ 1 tới 3 năm giúp giảm đáng kể chi phí so với on-Demand.
 • Phù hợp với các hệ thống ổn định hoặc có thể đoán trước được (ví dụ cuối tuần tăng thêm 3 instance trong 2 ngày vì lượng truy cập nhiều).
 • Các hệ thống có yêu cầu hệ thống cố định (các hệ thống được yêu cầu phần cứng ngay trong hợp đồng).
 • Người dùng có thể trả trước để giảm tổng chi phí tính toán của họ hơn nữa.
  *** Chú ý: Aws tính tiền theo số giờ sử dụng instance, ở ví dụ trên bạn hoàn toàn có thể cam kết thêm 1 instance từ đó có khoảng 30x24 giờ, khi đến cuối tuần bạn mở thêm thì tốn 3x2x4x24 < 30x24 số thời gian chạy đó vẫn hoàn toàn được giảm giá.

2.5 Dedicated Hosts

 • Máy chủ EC2 vật lý dành riêng cho bạn sử dụng. Dedicated Hosts có thể giúp bạn giảm chi phí software licenses.
 • Giúp bạn triển khaihệ thống software licenses không hỗ trợ trên cloud một cách dễ dàng.
 • Phù hợp với các hệ thống yêu cầu bắt buộc máy chủ vật lý riêng biệt.

Nguồn tham khảo:
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/pricing/?pg=ln&sec=be