Xem Vue.js document offline không cần internet

Xem Vue.js document offline không cần internet

Để đọc Vue.js document không cần internet bạn cần clone source của Vue.js về để có official document của vue.js và tất nhiên là cả source code của vue.js để thực hành.

Start with Why?

Có thể đọc tựa đề của bài thì bài này thật là "Bull Shit", internet có ở mọi nơi, cần gì đọc offline.
Tuy nhiên có những lúc bạn phải di chuyển ở những nơi internet không có, hoặc ở "trên trời", nơi giá internet khá là "cắt cổ" thì cũng phải nghĩ ra việc để làm thay vì phải tận hưởng những bộ phim được tích hợp vào cái màn hình bé tí trên hàng ghế trước.
Với những chuyến bay dài 1 chút thì việc "vọc" được cái gì đó cũng khá có ích đấy chứ :D

How ?

Đơn giản là clone source của vuejs.org về, vuejs.org dùng Hexo 1 blog framework trên nền nodejs, nên chỉ cần chạy được Hexo là có thể xem được document của vuejs giống như việc bạn truy cập vào vuejs.org.

git clone https://github.com/vuejs/vuejs.org.git

vào folder vừa clone

cd vuejs.org

Cài hexo

npm install -g hexo-cli

Cài các package của dự án:

npm install

Chạy hexo server

hexo server

Bật xem guide

http://localhost:4000/v2/guide/

Xong !

Ngoài ra...

Đừng quên cài vue.js offline để thực hiện kế hoạch của mình. Có thể dùng vue-cli để scaffold 1 dự án SPA với vue.js luôn

npm install --global vue-cli
vue init webpack hellovue

cd hellovue
npm install
npm run dev

Tất cả đã hoàn thành, giờ thì bạn chỉ cần đọc document có trên máy của bạn, vọc dự án mà bạn vừa tạo với vue-cli và tận hưởng vue :D