Confirm việc lưu session trong kiểm thử phần mềm

Confirm việc lưu session trong kiểm thử phần mềm

Khi nói "xóa cache", "cookie" thường mọi người sẽ được biết đến nhiều hơn là "lưu session". Khái niệm về "lưu session" còn khá xa lạ, đặc biệt là với QA và Tester.

1.  Đặc điểm chung giữa ba khái niệm session, cache và cookie

Ba khái niệm này đều chỉ vùng lưu trữ thông tin tạm thời.

2.  Phân biệt sự khác nhau giữa ba khái niệm session, cookie và cache

Một session hay còn gọi là một phiên làm việc, chính là thời gian bạn thao tác với các ứng dụng. Hiểu đơn giản là cách giao tiếp giữa client (ở đây là trình duyệt web hoặc ứng dụng trên thiết bị của bạn) với server (máy chủ). Một session bắt đầu khi client gửi request đến server, nó tồn tại xuyên suốt từ trang này đến trang khác trong ứng dụng và chỉ kết thúc khi hết thời gian hoặc khi bạn đóng ứng dụng. Giá trị của session sẽ được lưu trong một tệp tin trên server. Thông thườrng chúng ta chỉ nên lưu trữ những thông tin tạm thời trong session, ví dụ: thông tin đăng nhập, thông tin các sản phẩm,...

Tệp tin cookie sẽ được truyền từ server tới browser và được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào ứng dụng. Mỗi khi người dùng tải ứng dụng, trình duyệt sẽ gửi cookie để thông báo cho ứng dụng về hoạt động trước đó của bạn.Những thông tin được lưu vào cookie như: thao tác người dùng, tần suất ghé thăm website, thời gian truy cập…,tất cả chúng đều là những thông tin mang tính tạm thời và được lưu trong một khoảng thời gian ngắn.

Cache thì lưu trữ các tài liệu web, các hình ảnh, các video, HTML, … Bộ nhớ cache chính là nơi trình duyệt của bạn lưu trữ những file copy để bạn không phải tải lại lần nữa khi duyệt web. Ví dụ: Lần đầu khi bạn truy cập vào một trang web có rất nhiều hình ảnh, bạn mất khoảng 1s để load xong trang, nhưng nhờ có bộ nhớ cache, thời gian để bạn load trang gần như là ngay lập tức luôn.

3. Test case tham khảo

Cách xóa session trên các trình duyệt phổ biến

  • Chrome: nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift+Delete
  • Firefox: Click vào nút Thư viện → Chọn History → Chọn Clear Recent History
  • Edge: Nhấn Setting→ Chọn Privacy, search, and services → click button

Tài liệu tham khảo: https://co-well.vn/nhat-ky-cong-nghe