Một vài cách xử lí hay dùng với array và array object trong JS (Phần 1)

Một vài cách xử lí hay dùng với array và array object trong JS (Phần 1)

Vâng, không lan man quá nhiều, với một người code JS được một thời gian nhưng đôi khi vẫn hay quên và phải lên mạng mò code như mình thì sau đây là những trường hợp mình thấy hay gặp, hay dùng khi xử lí Array hoặc Array Object trong Javascript (tổng hợp ra đây tiện cho mọi người, và cả mình vào xem lại cho dễ mỗi khi cần):

1.Check element có tồn tại trong một array và array object

  • Array:

  • Array object:

2.Tính SUM trong array và array object

  • Array:

  • Array object:

3.Return về một array chứa tất cả những elements của array thứ nhất không trùng với array thứ 2

  • Array:

  • Array object:

4. Return về một array chứa tất cả những elements không trùng giữa hai Array

  • Array:

  • Array object:

5.Sort array và sort array object

  • Array:

  • Array object:

Trên đây là một vài trường hợp mình hay gặp và những cách xử lí mình thấy khá là hay nên muốn chia sẻ. Mọi người có ý kiến hoặc hay gặp những trường hợp nào nữa có thể comment. :DDDD

Nguồn tham khảo:
https://anonystick.com/blog-developer/array-va-array-of-objects-voi-10-tinh-huong-xu-ly-2020072286274033