8 lầm tưởng về Scrum Master

8 lầm tưởng về Scrum Master
  • Người ghi chú các cuộc họp: Người note lại ghi chú trong các Scrum events. Viết ra toàn bộ Sprint plan, daily plan, thảo luận refinement và cam kết hồi cứu.
  • Thư kí: Planning tất cả Scrum events cho taats cả mọi người. Chịu trách nhiệm giữ team schedule gồm các ngày nghỉ cũng được update
  • Cảnh sát Scrum: tuân thủ Scrum nghiêm ngặt mà không lắng nghe đồng cảm với tình hình thực tế của team.
  • Boss: tuy gọi là servant leader (lãnh đạo phục vụ), nhưng lại là boss của team, có quyền sanh sát trong tay (tuyển dụng, sa thải, ...)
  • Admin: Bạn cần thay đổi gì về hệ thống, như JIRA, Trello, ... gọi cho SM là ông ấy giải quyết được.
  • Chủ tịch: Mỗi buổi sáng team phải update status đến ngài chủ tịch tại daily scrum. Điều này giúp SM có được thông tin để báo cáo
  • Siêu nhân: SM có thể giải quyết tất cả các trở ngại của bạn trước khi nó thực sự là 1 trở ngại lớn. Cách làm đấy không phải là 1 team, mà chỉ đang nâng cao vị thế hero của SM mà thôi.
  • Nhân viên pha coffee: Thi thoảng pha trà hay coffee cho các thành viên trong team cũng tốt, còn mang tính tập thể cao. Nhưng nó không phải là mục đích chính của 1 ngày làm việc