Luu Trung Nghia
 • Name
  Luu Trung Nghia

 • Posts
  3

 • Bio
  No thing

 • Facebook
  nghialiutrung

 • Twitter
  @LuuNghia5

Lastest post

Tổng hợp các câu lệnh git hữu dụng

Tổng hợp các câu lệnh git hữu dụng

Hiện nay, việc sử dụng git để quản lý source code của dự án là điều không thể thiếu. Dưới đây, là 1 số lệnh về git mà tôi thường dùng nhất. Git config git config --global user.name "nghialuutrung" ...