Vâng, không lan man quá nhiều, với một người code JS được một thời gian nhưng đôi khi vẫn hay quên và phải lên mạng mò code như mình thì sau đây là những trường hợp mình thấy hay gặp, ...